Barangay Abiawin

Population: 
1,967
Land Area in Hectares: 
322.92
Household Size: 
426
Getting here: 
Abiawin is 3 to 7 km from the town proper. It is accessible through "a concrete national road" by tricycle plying the route no. 15. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Combalicer, Ramon Rosas
Councilors: 
1. Mendoza, Rosendo Jr. Tena
2. Conchada, Rizalito Prudente
3. Francia, Luzviminda Miras
4. Dela Paz, Marlon Suaverdez
5. Malubay, Arnel Ritual
6. Sol, Edwin Costumbrado
7. Mendoza, Nicasio, Jr. Ungriano
History: 

Ayon sa kwento ng mga matatanda, hindi pa gaanong matagal ang pangalang Abiawin. Ang lugar na ito ay dating kilala sa tawag na Taculod.
Ilang taon pa lamang ang nakakalipas nang matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, may mga sundalong Amerikano na naiwan sa lugar na ito upang mapanatili ang kapayapaan.

Sa isang bahagi ng Taculod ay may isang binata na ang pangalan ay Fabian, pero mas kilala siya sa palayaw na Abia. Siya ay matipuno, malakas, malusog at may taas na di-pangkaraniwan. Malakas siyang kumain kaya ganon ang kanyang mga katangian. Dalawang subo lamang kung siya ay kumain ngunit ang katumbas nito ay pagkain ng pitong (7) katao. Ang isang kalderong kanin ay dinadakot lamang nito, binibilog at saka sinusubo. Ito rin ang pinanggalingan ng "Subong Taculod".

Anupa´t ang katangian ni Abia ay sumikat sa buong bayan ng Infanta dahil sa madalas na panalo sa iba´t ibang uri ng palakasan. Halos lahat ng paligsahan sa mga piyestahan ay napapagwagian niya. Hangang-hanga ang mga kapuwa taga Taculod kay Abia maging ang mga dayuhang Amerikano.

Isang madaling araw, nilusob ng mga tulisan ang Taculod. Ilan sa mga Amerikano ang napatay at ang iba ay binihag at iginapos sa malaking puno. Marami sa nasabing mga Amerikano ay mga kaibigan niya. Nakiusap si Abia sa mga tulisan na palayain ang mga bihag. Isa sa lider ang nagsabi, "Hindi, palalayain lang namin sila sa isang kundisyon. Kailangan talunin mo ako sa takbuhan mula dito sa Taculod hanggang poblasyon ng Infanta at pabalik." Kinabahan si Abia dahil sa malakas nga siya at matipuno, ngunit dahil sa malakas siyang kumain, mabagal siyang kumilos." "Kailan natin gagawin ang paligsahan?" Tanong ni Abia sa tulisan matapos makita na nanghihina na at halos mawalan ng malay ang mga nakagapos na Amerikano. "Pagkalipas ng dalawang araw" tugon ng tulisan.

Pinaghandaan ni Abia ang araw na iyon. Kaunti lamang ang kanyang kinain upang bumilis ang kanyang pagtakbo. Nagsanay din siyang tumakbo sa kagubatan dahil sa pagnanais na magwagi upang makalaya ang mga kaibigang bihag.

Nang dumating ang araw ng paligsahan, inihudyat ang simula ng pagtakbo sa pamamagitan ng putok ng baril. Nagulat si Abia kaya hindi agad ito nakatakbo. "Run Abia, run" sigaw ng mga bihag na Amerikano. Biglang napatakbo si Abia ngunit di na niya matanaw ang naunang tulisan. Nanlupaypay ang mga bihag.
Ilang oras ang lumipas nang magsigawan ang mga tao. "Narito na si Abia. Narito na Abia" sigaw nila. Nang Makita ng mga tulisan na mag-isa na lang nakabalik sa Taculod si Abia, Kinalagan at pinalaya nila ang mga bihag na Amerikano. Tinakbo ng mga Amerikano si Abia at sabay-sabay na sumigaw. "Abia wins, Abia wins" habang pasan nila si Abia at inilibot ito sa buong Taculod habang sumisigaw ng Abia wins.

Di nagtagal, Sumikat ang salitang ABIA WINS hanggang magpasalin-salin at naging ABIAWIN.

Mula noon, ginamit na ang ABIAWIN sa mga opisyal na dokumento. Ngunit ng umalis ang mga Amerikano, Bigla ring nawala si Abia at walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa kanya o kung saan na siya nagtungo.

Tags: