Barangay Amolongin

Population: 
912
Land Area in Hectares: 
97
Household Size: 
199
Getting here: 
Amolongin is 5 to 6 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 16. The minimum fare is Php 16.00. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Coronacion, Renny Quierrez
Councilors: 
1. Porqueriño, Flora Potestades
2. Viaje, Gloria Mercado
3. Cequeña, Aida Avenilla
4. Reyes, Rodel Coronacion
5. Poblete, Julio Sr. Viaje
6. Postor, Oscar Mortiz
7. Borja, Maylen Torzar
History: 

Noong unang panahon iilan pa lamang ang tao sa lugar na ito. Ayon sa kwento ng mga matatanda, aayaw nilang maapi sila ng mga taong nandadayuhan dito. Ito ang ikinintal sa isipan ng mga taong naninirahan dito. Ang mga orihinal na naninirahan dito ang siya lamang magiging "amo".

Dito nagsimula ang pangalan ng lugar.

Nanggaling sa dalawang salitang Amo at Longing na may kahulugang sa habang panahon ang pangalan ng lugar. Sa maraming taong lumipas ang titik na G ay inalis kung kaya ito ay naging Amolongin.

Tags: