Barangay Balobo

Population: 
639
Land Area in Hectares: 
360.7679
Household Size: 
125
Getting here: 
Balobo is 4 to 6 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 06. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Tristeza, Elmer Atendido
Councilors: 
1. Ramirez, Wilfredo Leynes
2. Tristeza, Fernando Rubio
3. Asis, Amelita Burgo
4. Atendido, Cesar Potestades
5. Atienza, Susan Hendrano
6. Quierrez, Delio Atendido
7. Valenzuela, Rudy Huerto
History: 

Noong unang panahon bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang lugar na ito ay isang kagubatan. Kinakaingin at hinawan ng mga taong unang naninirahan dito upang taniman ng mga halaman gaya ng saging, mais at palay.

Sapagkat maganda ang lugar na ito, mababa ang lupa at malapit sa mga ilog at sapa unti-unting dumami ang mga naninirahan dito hanggang sa ito ay maging isang munting isang pamayanan.

Napansin ng mga tao na maraming puno ng balobo dito. Sa mismong tabi naman ng mga ilog ay may isang malaking puno ng balobo na mayabong at hitik sa bunga.

Ang mga naninirahan sa karatig lugar ay dumayo dito upang kumuha ng bunga nito. Hindi nagtagal ay natuklasan nilang ito´y masarap kainin kapag inilaga. Magmula noon ang lugar na ito ay tinawag na Balobo.

At nang magkaroon ng batas na maaring lumikha ng mga barrio sa Pilipinas, isinakatuparan ito sa nasabing lugar at pinangalanan nga itong barrio Balobo. Noong panahon naman ng Pangulong Marcos, pinalitan ang pangalan nito at ginawang Barangay Balobo.

Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng pagbabago at pag-unlad. Nagkaroon ng kalsada na matagal ng pinapangarap ng mga taga rito. Higit sa lahat nagkaroon na rin ng elektrisidad na noong unang panahon ni sa guni-guni ay hindi inaakala ng mga tagarito na kanilang makakamtan.

Sa ngayon, ang barangay Balobo ay may barangay hall na, may chapel at may sariling pamamahala. Ang mga tagarito bagama´t hindi sapat ang pinagkakakitaan para sa kanilang pamilya ay namumuhay namang maligaya, nagkakaisa, mapayapa at sumusunod sa mga alituntunin ng ating batas.

Tags: