Barangay Banugao

Population: 
2,870
Land Area in Hectares: 
176
Household Size: 
586
Getting here: 
Banugao is 3 to 5 km from the town proper. It is accessible through "a concrete national road" by tricycle plying the route no. 03. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Serafines, Elena Sanchez
Councilors: 
1. Addatu, Teresita Suaverdez
2. Pano, Ronnie Miras
3. Luna, Cristina Sarandon
4. Miras, Arnel Astoveza
5. Adornado, Marte Solleza
6. Sanchez, Felicidad Lomongo
7. Cuballes, Joseph Peñamante
History: 

Ang Banugao ay isa sa mga tatlong barrio ng Infanta na itinatag noong panahon ng kastila. Ayon sa mga matatanda, ang pangalan ng Banugao ay kinuha mula sa panaglan ni Juan Bugao. Sinasabi na si Juan Bugao ay naninirahan sa baryong ito, kung saan ang kanyang tungkulin ay bantayan ang bukid at tanim mula sa mga hayop ng kabilang baryo.

Sa kinalaunan, ang baryo ay ipinangalan sa kanya. Hindi naman nagtagal at naging Banugao ang pangalan ng lugar.

Tags: