Barangay Binonoan

Population: 
1,780
Land Area in Hectares: 
702
Household Size: 
340
Getting here: 
Binonoan is 7 to 8 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 16. TOther light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Mortiz, Elmer Miras
Councilors: 
1. Coronacion, Nelia Meraña
2. Peñaojas, Rudy Revellame
3. Durante, Leopoldo Peñaojas
4. Lucero, Benito Pucerio
5. Amande, Ofelia America
6. Rutagines, Antonio Peñaojas
7. Peñaojas, Manuel Meraña
History: 

Noong unang panahon, uso ang paligsahan ng bunong braso sa lugar na ito. Palagian itong ginaganap kung may mga pagtitipon.

Isang araw tumawag ng pagtitipon sa pamamagitan ng tambuli (isang malaking shell na may butas sa puwit at doon hinihipan upang magbigay ng malakas na tunog) ang pinaka pinuno dito at nagpahayag na ibig niyang magkaroon ng isang paligsahan sa bunong braso at ang sino mang magwagi ay ipapakasal niya sa kanyang magandang anak na si Noan.

Sa naturang paligsahan ay nagwagi si Bino, isang makisig na lalaki at sila nga ay ikinasal ni Noan nang araw ding yaon. Dahilan sa wala pang pangalan ang lugar na iyon ay tinawag itong Bino-Noan mula sa pangalan nina Bino at Noan.

Ang ilan sa mga matatandang nagging Tinyente del baryo ay sina Eustaquio Pujalte, Esteban Coronacion,, Melquiades Peñaverde, Severo Cabugayan, Ildefonso Peñamante at Oscar Peñaojas.

Sumunod dito ay ang mga Kapitan del Barrio na sina Tito Meraña, Zosimo America, Abudio Laviña, Tommy Peñaverde, at Marcial Coronacion.

Tags: