Barangay Binulasan

Population: 
3,179
Land Area in Hectares: 
600
Household Size: 
677
Getting here: 
Binulasan is 5 to 7 km from the town proper. It is accessible through "a concrete provincial road" by tricycle plying the route no. 14. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Avellano, Flossie Carbonell
Councilors: 
1. Revellame, Rico Tena
2. Ritual, Reynaldo Sobia
3. Morilla, Sally Conchada
4. Gucilatar, Amado Astejada
5. Nolledo, Glena Tena
6. Morilla, Adelina Nolledo
7. Castro, Roderick Calleja
History: 

Sa dakong Silangan ng bayan ng Infanta, lalawigan ng Quezon matatagpuan ang isang pook na maliit ngunit tahimik at maayos. Mula sa kabayanan, may anim na kilometro ang layo ay mararating ito sa pamamagitan ng ibat-ibang sasakyan panlupa.

Ang baryong ito ay pinangalanan Binulasan kung saan mayroon ditong nagiisang paaralan para sa mga tatlong magkakaratig na barrio. Ito ay ang mga barrio ng Dinahican, Abiawin at Binulasan.

Ang nasabing baryo ay binubuo lamang ng sampung pamilya mula sa ibat-ibang lugar na nasasakupan ng baryo Binulasan. Matatagpuan din dito ang mababang paaralan at bahay dalanginan.

Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon, ang pangalan ng lugar ay manatili.

Masasabing ang Baryo Binulasan, ay sagana sa taglay nitong likas na yaman. Ipinagmamalaki rin ng mga mamayan doon ang pagkakaroon nila ng karapatan na nagbibigay sa kanila ng layang maghanapbuhay. Nariyan din ang mga bukirin na naaanihan nila ng mga butil na siyang sumusuporta sa pangaraw-araw nilang buhay.

Higit na naging mapalad ang Barangay Binulasan sa pagkakaroon nila ng mababa at mataas na paaralan, ang Binulasan Elementary School at ang Binulasan National High School. Matatagpuan din ngayon ang kanilang magandang bahay dalanginan, malaking bahay pulungan, mga magaganda at bagong bahay, mga naglalakihan at naggagandahang beach resorts at marami pang iba.

Sa ngayon ang mga mamamayan doon ay nagkakaisa at nagtutulong-tulong upang higit na umunlad at gumanda ang barangay Binulasan sa pangunguna ng kasalukuyang nanunungkulan sa ibat-ibang organisasyon.

Tags: