Barangay Boboin

Population: 
1,977
Land Area in Hectares: 
266
Household Size: 
407
Getting here: 
Boboin is 1 to 3 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 09. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Gucilatar, Atilano Avellaneda
Councilors: 
1. Delos Santos, Joseph Avellaneda
2. Tena, Dionesio Gucilatar
3. Merto, Rolando Ruzol
4. Villanueva, Candelaria Ritual
5. Gamboa, Marvic Aceyork Parreñas
6. Romantico, Elsa Aveno
7. Romantico, Cerilo Avellano
History: 

Ayon sa kwento ng mga matatandang ninuno ng barangay, ang lugar na ito ay tinatawag na Sta. Monica del Ampon ng mga dayuhang Kastila. Sapagkat dito ay may mga dagsang lupa na ini-anod ng baha na nahati-hati sa tatlong pinakamatatandang baryo sa bayang na ito.

Ang mga baryong ito ay ang Banugao, Tongohin, at Boboin. Kaya tinawag itong Sta. Monica del Ampon sapagkat kung mayroong mga dayuhan na nakikipamuhay sa baryong ito at hindi na nakabalik sa kanilang mga lugar ang mga ito ay kanila nang inaampon o inaari na nilang kababaryo o kanayon.

Lingid din sa mga pahiwatig ng mga ninuno, mayroon umanong isang matandang nagkakasa (o naglalagay) ng bubo kapag dumaratal na ang dapit hapon sa ilalim ng tulay ng Boboin.

Nang panahong iyon ay nagkabitak-bitak ang malalalim na lupa. Nagkaroon din ng pagragasa ng mga tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa na nagging sanhi ng malakas na paglindol ng panahong sakupin ng Kastila ang baryong ito.

Hindi naman namamalayan ng matandang nagkakasa o naglalagay ng bubo na sa tuwing hapong ginagawa niya ang pagkakasa ay may sundalong Kastila na lihim na nakamatyag sa kanya.

Nang maiahon na niyang isa-isa ang ikinasang mga bubo na maraming huling alimango sa ilalim ng tulay ay lumapit ang mga sundalong Kastila sa matandang lalaki at nagtanong sa kanya ng "Ano ba iyan?"

Ang sagot ng matanda´y "bubo." Kung kaya´t ito´y tinandaan ng mga sundalong Kastila at kapag may nagtanong ng pangalan ng lugar ay "Bubo-in" ang kanilang isinasagot.

Kaya´t ang dating katawagan dito na Sta. Monica del Ampon na nag-uugat sa mga dagsang lupa na inianod ng matandang paahon buhat sa baha ay pinalitan ng Boboin.

Tags: