Barangay Catambungan

Population: 
2,043
Land Area in Hectares: 
67.5799
Household Size: 
427
Getting here: 
Catambungan is 1 to 2 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 01. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Garibay, Ronilo Tena
Councilors: 
1. Avellaneda, Danilo Portelo
2. Turgo, Pedro Ruidera
3. Alteza, Marivic Padua
4. Cuerdo, Zosimo Moeses
5. Solleza, Teffany Kae Nuza
6. Bustonera, Ronald Coralde
7. Cuerdo, Romeo Azores
History: 

Noong unang panahon, may isang malaki at mahabang ilog sa gitna ng bundok Sierra Madre na umaagos patungo sa karagatang Pasipiko. Malinis ang tubig dito na makikitaan ng masaganang yamang tubig. Ang mga naninirahan sa tabi ng ilog ay karaniwang mangingisda sa iisang lugar. Ang lugar na ito ang pinakamayamang pangisdaan. Ang karaniwanng nahuhuling isda sa lugar na ito ay sapsap o tambong. Kung kaya´t sa tuwing ang mga tao ay mangingisda ay sinasabi nila s kanilang mga kasamahan,"kata na sa tambungan"

Sa paglipas ng panahon, dahilan sa pagguho ng mga lupa sa kabundukan, ang ilog na dating pinangingisdaan ay naging isang isla na kalaunan ay nagging bahagi na rin ng bayan ng Infanta.

Ilang panahon pa ang lumipas at nalaman ng mga tagarito na ang lupa sa lugar na ito ay mataba at pwedeng pagtaniman ng anumang uri ng halaman. Ang mas pamilyar na itinatanim dito ay ang palay na dalatan.

Marami pang tao ang lumikas dito at ang lugar na dating pinangingisdaan ay pinangalanan na barangay Catambungan na nagmula sa pangalan ng isang isdang tambong na noon ay sagana sa lugar na ito.

Tags: