Barangay Cawaynin

Population: 
601
Land Area in Hectares: 
102.0868
Household Size: 
130
Getting here: 
Cawaynin is 3 to 5 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 06. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Huerto, Artemio Combalicer
Councilors: 
1. Sollestre, Magdalena Buerano
2. Bayubay, Edmund Hernandez
3. Peñamante, Rhonnel Pradillada
4. Quierrez, Vilma Mancera
5. Paghunasan, Ricarte Nuevo
6. De Vela, Raul Asis
7. Venida, Joeph Valera
History: 

Ayon sa mga matatanda, bago pa man dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas, ang bayan ng Infanta ay tinatawag na Binangonan del Ampon na itinatag ni Nunong Karugtong.

At sa mga pagkakataong may mga Kastilang napapaligaw dito, itinatanong nila kung ano ang pangalan ng lugar na ito. At dahil sa hindi sila magkaaintindihan ay naituro ng mga tagarito ang ilang halaman at sinabing ang mga ito ay kawayan.

Samantalang, ito ang pangalang natandaan ng mga Kastila kaya´t ang lugar na ito ay tinawag na kawayan hindi naman naglaon ay binansagan itong Kawaynin dahil sa kawayan.

Tags: