Barangay Gumian

Population: 
4,903
Land Area in Hectares: 
3,715
Household Size: 
996
Getting here: 
Gumian is 6 to 9 km from the town proper. It is accessible through "a concrete national road" by tricycle plying the route no. 12. Other light &amp; heavy vehicles could also pass and access the said barangay.</
Chairman: 
Aveno, Jovito Orozco
Councilors: 
1. Azogue, Riza Cuerdo
2. Avenilla Jr., Celso Latorre
3. Combalicer, Susan Caliguiran
4. Peñamante, Salvador Crisostomo
5. Evasco, Eranio Sr. Villaflor
6. Sigue, Marciano Castidades
7. Mercado, Taciana Baroro
History: 

Noong 1941, Disyembre noon ng binomba ng mga Hapon ang barangay Gumian.

At noong 1943, Nagalit ang mga Hapon sa mga tao dahil pinainom sila ni G. Abundio Meraña alak na may nami. Nahilo ang mga ito at naging dahilan upang ang kanilang mga baril at bala ay makuha sa kanila.

Ang mga tao ay nadakip at dinala sa Sitio Kawayan. Ibinukod ang mga bata sa matatanda upang patayin. Dumating si Tanaka, Opisyal ng mga Hapon, at sila ay pinalaya. Kasama rito si Vicente na asawa ni Trinidad Peñamante.

Isang sibilyan ang nahulihan ng kutumaya o anting-anting. Ipinakaladkad ito sa isang sasakyang tumatakbo. Sina Pablo Peñamante, Garardo Coronacion at Bruno Coronacion ay pinarusahan ng mga Hapon sa pamamagitan ng pagpapainom ng maraming tubig habang nakahiga at saka gigiikan. Panahon ito ng pamumuno ni Tenyente del Bario Ruperto Coronacion.

Marso 20, 1944, Dumating ang mga Amerikano, Ruso at Tsino sa Gumian upang lupigin ang mananakop na Hapon. Lumikas ang mga tao rito sa Agos, Ilaya, Pakatan, Malapad at Polillo. Nang matiyak ng mga ito buhat sa mga namamangka na palikas na si Pablo Peñamante at pamilya ni Baldo Peñamante at wala na nga ang mga sibilyan sa Gumian ay buong bangis na hinulugan ng mga bomba buhat sa kanilang mga eroplano ang kalupaan ng lugar na ito na nagdulot ng mga pagyanig sa lugar.

Tags: