Barangay Ingas

Population: 
2,121
Land Area in Hectares: 
131
Household Size: 
425
Getting here: 
Ingas is 1 to 2 km from the town proper. It is accessible through "a concrete national road" by tricycle plying the route no. 08. Other light and heavy vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Pradillada, Lina Borreo
Councilors: 
1. Tena, Salvador Supledo
2. Morilla, Myrafe Bensurto
3. Miras, Josephine Mirilla
4. Felices, Nemia Jacosalem
5. Avellaneda, Nelson Porqueriño
6. Malabanan, Anita Gucilatar
7. Bustonera, Cesar Acuña
History: 

Panahon pa ng Kastila, ang Barangay Ingas ay kilala na bilang Ingas, bagamat hindi pa ito gamap na isang barangay. Ang pangalan na ito ay hinahango sa salitang "idas" dahil diumano ang anyo ng kalupaan nito ay parang idas o garden plot na may ibat-ibang elevation.

Tags: