Barangay Langgas

Population: 
1,154
Land Area in Hectares: 
131
Household Size: 
235
Getting here: 
Langgas is 7 to 9 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 07. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Peñano Sr., Eldefonso Alcazar
Councilors: 
1. Valenzuela, Jeana Evardome
2. Gurango, Jerwhel Bustonera
3. Pujalte, Rosenio Flores
4. Rutagines, Joel Bert Natividad
5. Durante, Loreto Laviña
6. Evardome, Albert Azogue
7. Laviña, Gerry Revellame
History: 

Noong unang panahon ang mga ina na nagpapasuso ay pinalalabas muna ang gatas mula sa kanilang suso bago ipasuso sa kanilang mga anak. Ito raw ay upang maiwasan ang pagkapasma at pagkasira ng tiyan ng mga batang sususo lalo na´t kagagaling lamang ng ina sa trabaho.

Nasa ganitong tagpo ang isang ina, isang araw, nang sa darating ang isang Kastila. Nagtanong siya kung ano ang pangalan ng lugar na iyon sabay turo sa ina. Samantalang, hindi naintindihan ng Ina, sumagot siyang naglalanggas sa pag-aakalang itinatanong ng Kastila kung ano ang kanyang ginagawa.

Sa ganoong pangyayari nanatili ang kaalaman ng Kastila na ang pangalan ng lugar ay langgas.

Simula noon tinawag na ang pook na ito na Langgas.

Tags: