Barangay Libjo

Population: 
2,758
Land Area in Hectares: 
164.012
Household Size: 
596
Getting here: 
Libjo is 1 to 3 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 08. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Gucilatar, Emelito Meraña
Councilors: 
1. Tena, Norman Romano
2. Bayonon, Gemma Conchada
3. Avellano, Lucito Conde
4. Escama, Reynold Prudente
5. Morales, Roy Morales
6. Ritual, Felix Prudente
7. Olino, Arnulfo Villamayaor
History: 

Noong unang panahon, ang pangalan ng Libjo ay Buliran. Ang mga taong nakatira dito ay mga katutubo. Ang buliran noon ay isang kagubatan na may malalaking puno at mababangis na hayop. Sa kagubatang ito ay may nakatirang isang matandang lalaki na siyang pinakapuno ng tribo. Ang matandang lalaking ito ay tinatawag ng kanyang mga kasamahan na "Li".

Libangan ng matandang ito ang mangaso sa kagubatan. Gumagawa siya ng mga pain na gawa sa mga matutulis na kawayan na tinatawag na "bujo".

Isang araw, ang matanda ay pumunta sa sa kagubatan upang maghanap ng pagkain. Ngunit hindi na siya nakabalik sa kanyang bahay. Dahil dito, ang kanyang mga kasama ay nag-aalala na sa kanya. Pagkatapos ng isang lingo, may isang batang lalaki ang tumatakbo palabas sa gubat.

Isang estranghero ang nakakita sa bata at itinanung kung ano pangalan ng lugar. Ang bata ay sumigaw ng "Li-bujo". Ang totoo ay nakita ng bata ang patay na katawan ng kanilang pinuno na si Li sa isang pain ng bujo. Ang mga tao na alam ang totoong nangyari ay pumunta sa kagubatan at kinuha ang bangkay ng kanilang pinuno.

Kanilang ipinagluksa ang pagkamatay ng kanilang pinuno. Makalipas ang limang araw, kanilang inilibing si Li.

Pagkalipas ng panahon, dahil sa pangyayaring ito, ang Buliran ay tinawag na Libjo.

Tags: