Barangay Lual

Population: 
1,213
Land Area in Hectares: 
153.400
Household Size: 
261
Getting here: 
Lual is 1 to 3 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 05. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Peñaverde, Charlie Banderada
Councilors: 
1. Conchada, Anely Miras
2. Tonzon, Nido Atentar
3. Buaron, Lina Mercado
4. Mercado, Rolly Pradillada
5. Huerto, Felino Atentar
6. Banderada, Rex Tena
7. Peñaverde, Nestor Valenzuela
History: 

Noong panahon ng Kastila, ayon sa mga ninuno, nagkaroon ng pagsesenso sa bawat baryo.

Samantalang, may dumating na Kastila sa isang tahanan sa baryo. Nagkataon naming ang Ina ng tahanan ay hinihilaban ng tiyan at malapit ng manganak.

Nagtanong naman ang nagsesensong Kastila kung ano ang lugar na iyon, nagkataon namang nagsasalita ang hilot at ang wika niya ay "Ito nagluwal na!"

Sa narinig ng Kastila, nag-akala siya na ang sinambit ng hilot ay ang pangalan ng lugar na kanyang itinatanong.

Kaya´t umalis ang kastila na sambit ang pangalang nagluwal na, nagluwal na.

Mula noon ang baryong ito ay pinangalanang baryo Lual.

Tags: