Barangay Maypulot

Population: 
904
Land Area in Hectares: 
85.9654
Household Size: 
188
Getting here: 
Maypulot is 3 to 5 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 04. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Escueta Jr., Miguel Combalicer
Councilors: 
1. Potestades, Leovigildo Valenzuela
2. Acejo, Winnie Atendido
3. Suapero, Ryn Atendido
4. Ramirez, Gina Quierrez
5. Morilla, Alexcer Ruzol
6. Ruzol, Lope Jr. Astoveza
7. Baclor, Nimfa Balgemino
History: 

Noong unang panahon, may mga taga ibang pook na nagbibiyahe ng pulot at tubo sa lugar na ito. Isinasakay nila ang malalaking tapayan na may lamang pulot sa malalaking bangka at saka ibinabyahe.

Minsang pumalaot sila, nabagbag ang kanilang bangkang sinasakyan samantalang malapit na sa daungan. Nabasag ang mga tapayan at natapon ang laman ng mga ito. Ang mga pulot ay napalahok sa tubig at sumama sa agos nito.

Namangha naman ang mga taong nagdaraan dahil sa kulay ng tubig. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalayag hanggang sumapit sila sa lugar na kinabagbagan ng mga maglalako at nasaksihan nila ang pangyayari.

Simula noon ay pinangalanan nila ang ilog ng Maypulot. Kaya't ng ang isang pook na ito ay itinakda na maging isang nayon ay pinangalanan nila itong Maypulot dahil sa pagkakaisa ng mga naninirahan na nakasaksi sa pangyayari sa mga maglalako ng pulot.

Tags: