Barangay Miswa

Population: 
2,066
Land Area in Hectares: 
126.3236
Household Size: 
456
Getting here: 
Miswa is 1 to 2 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 05. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Gonzales, Bobby Aumentado
Councilors: 
1. Aumentado, Bernie Racelis
2. Gurango, Avelino Borreo
3. Altamirano, Redencion Del Rosario
4. Combalicer, June Buendicho
5. Calleja, Felisa Mercado
6. Peñaverde, Fortunato Gurango
7. Glorioso, Lea Olesco
History: 

Noong unang panahon, bago pa lamang dumating ang mga Kastila dito sa ating bansa, ayon sa matatanda, ang mga lugar dito sa atin ay wala pang mga pangalan. Ang nagiging dahilan lamang kaya ito nagkakaroon ng pangalan ay kung may pangyayari na nakapangingilabot at lagging kinakikitaan ng kung anumang klaseng bagay.

Noong panahong yaon, ang Barangay ng Miswa ay isang pook na madawag at pawang kakahuyan pa lamang, ngunit dahilan sa mga katutubo na may likas na sipag at tiyaga ay nahawan ang naturang kagubatan sa kanilang paninirahan ay may naligaw na isang babaeng intsik na nagpakilalang siya'y wala pang asawa at ang kanyang pangalan ay "Wa."

Si Wa ay isang dalagang mabait at napakaganda. Sa kanyang taglay na kagandahan ay marami ang namintuho sa kanya, ngunit wala ni isa man siyang napusuan.

Isang araw nilusob ng mga tulisan ang lugar na kanyang tinitirhan at ang dalagang intsik ay walang awang pinagsamantalahan at pinatay.

Ang pangyayaring iyon ay labis na ikinalungkot ng mga taong naninirahan doon at sa kanilang kalungkutan ay napagpasyahan nila sapagkat isang napakabait at nakapagandang dalaga ang namatay, Miswa ang itinawag sa kanilang lugar.

Kaya't mula noon tinawag nilang Miswa ang lugar na iyon.

Tags: