Araw ng Kalayaan 2017

Talumpati ng Panauhing Tagapagsalita, Bb. Faith G. Rutagines, para sa pagdiriwang ng ika-119 taong Anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas noong ika-12 ng Hunyo:

Sa minamahal na Punong Bayan ng Infanta kagalang-galang Filipina Grace America, Halig-Punong Bayan Noli Villamor, Ginoong Dario P. Virrey, pangulo ng REINA Bankers Association, mga konsehal, opisyales at mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga guro, mga mag-aaral at sa lahat ng kapwa ko Pilipino na naririto – Maligayang Araw ng Kalayaan sa ating lahat!

Ika-labindalawa ng Hunyo taong 1898 nang ideklara ni Heneral Emilio Aguinaldo ang araw ng kalayaan ng ating bansa upang mahikayat ang marami pang Pilipino na lumaban sa mga kastila at upang kilalanin din ng ibang mga bansa ang kalayaan ng Pilipinas. At ngayon ay ipinagdiriwang natin ang ika-isandaa’t labing siyam na taong anibersaryo ng kalayaan ng bansang Pilipinas mula sa kamay ng mga mananakop na Kastila. Muli nating sinariwa ang panahong ipinroklamang malaya ang Pilipinas, ang unang pagkakataon na naiwagayway ang ating bandila at naiparinig ang ating pambansang awit. Subalit, hindi naman lingid sa ating kaalaman na matapos ang naganap noong proklamasyon sa Kawit, Cavite ay hindi pa rin nilisan ng mga mananakop ang ating bayan. Dumating pa noon ang mga Amerikano at Hapon na pilit inangkin ang Pilipinas.

Kung ating pagninilayan, tunay nga bang naging malaya ang ating bayan? O tila umuulit ang kasaysayan? Na bagamat may kalayaan tayong inaangkin at ipinagdiriwang ay nariyan pa din ang mga mananakop na inaagaw ang ating kalayaan ngunit sa pagkakataong ito ang mga mananakop na ito ay hindi tulad noon na mga banyaga. Nariyan ang kahirapan na inaagaw ang karapatan ng isang pilipinong makakain ng tatlong beses sa isang araw, magkamit ng kalidad na edukasyon at makapagpa-gamot ng libre; ang karahasan na pumapatay sa karapatan nating mabuhay ng payapa; at ang diskriminasyon sa tahanan, paaralan at lipunan na binabalewala ang dignidad at kahalagahan ng pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino anuman ang kulay, kasarian o relihiyon nito.

Kaya’t sa araw na ito, nawa ay makita natin ang hamon na isinisigaw ng pagdiriwang ngayon. Ito ay ang hamon na palayain ang ating mga sarili at ang ating kapwa Pilipino mula sa lahat ng uri ng mananakop na iginagapos ang ating kalayaan. Ngunit, paano nga ba natin tutugunan ang hamon na ito? Hindi na natin kailangan pang lumayo upang hanapin ang mga kasagutan sapagkat ito ay makikita sa mismong mga kulay ng ating bandila. Bughaw na sumisimbolo sa pagpapalaganap ng kapayapaan, katotohanan at hustisya; pula na sumasagisag sa pagbuhay ng ating nasyonalismo, pagka-makabayan at katapangan na itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino at kulay puti na ang kahulugan ay pakikipag-kapwa, pagmamalasakit at pag-respeto sa pagkakaiba ng bawat isa.

Nawa ang kalayaang ilang taong ipinaglaban at pinagbuwisan ng buhay ng ating mga bayani ay hindi na dumulas pa at makawala sa ating mga palad. Tulad ng ating mga bayani, ang pagbabago ay sama-sama nating balikatin, ng sa gayon ay ganap nating makamit at lubos na madama ang ating paglayang minamahal. Nawa ay manatiling buhay ang alab ng ating mga puso at higit pa nawang magningning ang kislap ng watawat ng ating lupang hinirang. Higit sa lahat ng ito, patuloy tayong manalangin sa Poong Maykapal upang matulungan N’ya tayong maging mga instrumento at daluyan ng kapayapaan at mga tagapagtanggol ng kalayaan.

Muli, maligayang Araw ng Kalayaan!

Tags: