Barangay Pilaway

Population: 
2,265
Land Area in Hectares: 
210.116011
Household Size: 
451
Getting here: 
Pilaway is 1 to 3 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 03. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Nolledo, Joel Sabiduria
Councilors: 
1. Ledesma, Joel Estrera
2. Vertudez, Sylverio Lucernas
3. Ordinado, Michael Serafines
4. Leynes, Adelaida Ordinado
5. Sollestre, Dolores Solleza
6. Leynes, Diana Coronacion
7. Quinto, Catalino Coronacion
History: 

Ang Barangay Pilaway ay isa sa matandang barangay ng Infanta. Ito ay pinangalanang Pilaway dahil sa napakaraming puno ng Pili na nakapalibot sa malaking bahagi ng barangay. Tulad ng ibang barangay ito rin ay pinamumunuan ng "Tenyente del Barrio".

Ang hangganan ng Barangay Pilaway ay ang Barangay Comon sa Silangan, Banugao sa Kanluran, Barangay Ilog sa Hilaga at Agos-Agos sa Timog.

Ang malawak na kalupaan ay pinagkukunan ng kabuhayang pagsasaka at mga pananim na rootcrops. Ang iba ay pangnegosyong pang-komersyal. Samantalang ang ibang mamamayan ay pinili ang maghanapbuhay sa ibang bansa.

Ang Pilaway ay isang masayang baryo at ang mga mamamayan ay tunay na maasikaso sa isa't isa.

Mga pista at iba pang mga okasyon ay ipinagdiriwang din dito taon-taon.

Ang kaunlaran ay mula sa tulong ng pamahalaang lokal at sa kasalukuyan ito ay pinauunlad.

Tags: