Poblacion 39

Population: 
2,450
Land Area in Hectares: 
2.04169
Household Size: 
421
Getting here: 
Poblacion 39 is within the town proper. Situated in the north of Barangay Boboin; on the south of Barangay Miswa; on the West of Poblacion I; and on the East of Barangay Ingas. The Central Elementary school can be found in this barangay.
Chairman: 
Mercado, Julie Potencia
Councilors: 
1. Ungriano, Relly Gonzales
2. Leodones, Mark Anthony Dinglasan
3. Agnes, Arturo, Jr. Claustro
4. Sollestre, Romelo Combalicer
5. Claustro, Edsel Perez
6. Ancheta, Honorato Jr. Cuya
7. Castillo, Leonila Tamani
History: 

Ang Barangay Poblacion 39 ay matatagpuan sa kabayanan ng Infanta. Napapalibutan ito ng Barangay Boboin sa dakong hilaga; ng Barangay Miswa sa Timog; Poblacion I sa Kanluran; at ng Barangay Ingas sa dakong Silangan.

Mayroon ditong mga pribado at pampublikong tanggapan. Mayroon ding mga tindahang pangkomersyo, pang-industriya at panlibangan.

Subalit simula ng maitatag ang bayang Infanta, mayroon lamang isang barrio sa bayan, ito ay ang Poblacion 1.

Matapos ang ika-13 dekada noong taong 1938, dahil sa labis na paglaki ng populasyon, nagtatag ang pambayang konseho ng isa pang baryo. Pinangalanan itong Barrio Poblacion 38 dahil naitatag ito taong 1938. Nang sumunod na taon, 1939, maraming residente ang nag-umpisang manirahan at magtayo ng bahayan sa palibot ng paaralan dito. Naging dahilan naman ito ng mabilis na pagdami ng populasyon.

Muli, nagtatag ang pambayang konseho ng isa pang baryo sa panahon ng pamamahala ni dating Pangulo Fabian Solleza. Pinangalanan itong Poblacion 39 dahil itinatag ito taong 1939.

Tags: