Barangay Pulo

Population: 
1,004
Land Area in Hectares: 
254
Household Size: 
191
Getting here: 
Pulo is 4 to 5 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 16. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Peñaverde, Charlie B.
Councilors: 
1. Conchada, Anely M.
2. Tonzon, Nido A.
3. Buaron, Lina C.
4. Mercado, Rolly P.
5. Huerto, Felino A.
6. Banadera, Eric T.
7. Peñaverde, Nestor V.
History: 

Noong unang panahon, iilan pa lamang ang tao sa lugar na ito. May isang pulo dito na tinatawag na pulong niyugan at pulong kakahuyan. Mahalaga sa kanila ang lugar na ito dahil dito sila kumukuha ng kanilang mga unang pangangailangan tulad ng kahoy at niyog. Mahalaga rin sa kanila ang pulong ito dahil ito rin ang nagsisilbing magandang tanawin kung sila ay pumupunta sa kanilang mga bukirin dahil makikita ito sa gitna ng kanilang bukid.

Kung kaya't sa paglipas ng panahon at patuloy na pagsambit sa lugar na iyon ay hindi na nawala sa kanilang ala-ala ang isang pulo na naging kabahagi na ng kanilang buhay. Kung kaya ang lugar na ito ay tinawag na Baryo Pulo.

Tags: