Barangay Silangan

Population: 
1,008
Land Area in Hectares: 
316.8511
Household Size: 
194
Getting here: 
Silangan is 2 to 3 km from the town proper. It is accessible through tricycle plying the route no. 04. Other light vehicles could also pass and access the said barangay.
Chairman: 
Virrey, Eddie Aumentado
Councilors: 
1. Calzado, Alfredo Curia
2. Aumentado, Jane Kareen Santidad
3. Virrey, Rodel Rivellame
4. Combalicer, Romeo Normel Moises
5. Peñamante, Randy Coronacion
6. Orantia, Joseph Leynes
7. Coralde, Randy Conde
History: 

Silangan ang tawag sa nayong ito bagama't pinagkakamalang Miswa ng maraming hindi tagarito. Ang kalye ng Silangan hanggang Poblacion, ayon sa matatandang kuwento, ay siyang kauna-unahang kalye sa Infanta. Ang mga taong galing sa Maynila gayundin ang mga kagamitan at pagkain ay dito idinadaong sa pantalan ng Silangan. Ayon pa sa kuwento, ito raw ang kauna-unahan punduhan dito sa Infanta. Dito dumadaong ang mga batel at bangkang malalaki. Sa itinagal tagal ng panahon ay nagkaroon din ng sasakyang lantsa na mismong tagarito ang may-ari.

At dahil mahigit din sa dalawang kilometro ang layo ng baryo sa kabayanan, gumagamit din sila ng kariton at paragos upang magamit na sasakyan ng mga kargamentong galing sa Maynila. Ang mga nagbibiyahe mula sa kamaynilaan ay nagdaraan sa Mauban Hondagwa at ang lahat ay dito dumadaong.

Ang baryo Silangan ay halos batid ng lahat ng pumaparito. Maging ang dating Pangulong Manuel L. Quezon ay dito rin dumaan patungong Poblacion ng Infanta at pabalik. Ayon sa matatanda, isinakay ang Pangulong Quezon sa silyang may patungan ng kamay at inusong siya hanggang Poblacion. Maging si Gng. Aurora Aragon-Quezon, noong dalaga pa, ay dito rin dumaan at kung minsan pa ay dito rin natutulog sa isa sa pinakamalapit na bahay na pag-aari ni Cecilia Magallanes.

Ang daan sa bundok ay kasalakuyang ginagawa pa noon. Maaaring ito ay totoo dahil noong panahon ng Liberasyon ay sira ang daan sa bundok at dito dumadaan ang biyahe papuntang Maynila. Samantalang lantsa na ang pumupundo dito at hindi na batel. Noon namang panahon ng Hapon ay dito rin naggawa ng kampo kung kaya't pinaalis lahat ang mga tao rito upang mataboy sa mga malalapit na barangay upang pansamantalang manirahan doon.

Tags: