Barangay Tongohin

Population: 
2,642
Land Area in Hectares: 
595
Household Size: 
573
Chairman: 
Villaflor, Alex Dela Peña
Councilors: 
1. Huertazuela, Ronnie Orozco
2. Ungriano, Ruel Leynes
3. Ruidera, Erlinda Peñamante
4. Astejada, Corazon Peñamora
5. Puserio, Danzell Crisostomo
6. Unlayao, Enrique Gurango
7. Villaflor, Leonardo America
History: 

Noong unang panahon, wala pang pangalan ang mga barangay dito sa Infanta. Ang mga naninirahan ay hindi lubos na nakakaalam sa kanilang geographical location. Wala noong ligal na basehan na maaaring gamitin upang malagyan ng pangalan ang kanilang lugar.

Isang araw, may dumating na dayuhan sa lugar. Nagtanong siya sa isang matandang naninirahan doon kung saan ang daan patungo sa kabayanan. Sumagot ang matanda sa dayuhan na "Tunguhin mo ang daang iyan at mararating mo ang bayan".

Hindi naman sinasadyang marinig nang isang dumadaan ang kanilang usapan at nanatili sa kanyang isipan ang salitang "tunguhin".

Magmula noon ang lugar ay tinawag na tunguhin. Hindi nagtagal at pinalitan ang pangalan nito ng Tongohin.

Tags: